Bursečnikovi brezni

Jame, Naravne znamenitosti
3332 Rečica ob Savinji