Štab civilne zaščite

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Andrej Glušič, Dol-Suha 29, 3332 Rečica ob Savinji
  • Franc Finkšt, Trnovec 17, 3332 Rečica ob Savinji
  • Irena Finkšt, Trnovec 17, 3332 Rečica ob Savinji
  • Andrej Prislan, Poljane 33, 3332 Rečica ob Savinji
  • Franjo Pukart, Varpolje 32, 3332 Rečica ob Savinji
  • Jože Žerak, Šentjanž 15, 3332 Rečica ob Savinji
  • Janko Žuntar, Zgornje Pobrežje 29, 3332 Rečica ob Savinji
  • Poveljnik, Miran Krefl, Spodnja Rečica 44, 3332 Rečica ob Savinji