Hrastelova hojka

Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti
3332 Rečica ob Savinji