OBJAVLJENA NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

29. 6. 2022 Nives K. (Organi Skupne občinske uprave) 271