POSTAVITEV NOVE TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE NA RENEKU

25. 5. 2022 Nives K. (Organi Skupne občinske uprave) 213