Poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov