PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2020 - JAVNA OBRAVNAVA

18. 11. 2019 Nives K. (Organi Skupne občinske uprave) 584