JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI REČICA OB SAVINJI ZA LETO 2019

16.04.2019 Nives K. 491
16.04.2019
Javni razpisi in javni natečaji
30.12.2019 do 00:00
354-0003/2019-2
16.04.2019