SESTAVINE ZA BOGATO DOGAJANJE

Objavljeno: Pon, 25.04.2016

V dobrem mesecu dni se je v Medgen borzi zvrstilo kar nekaj  dogodkov, ki so na Rečico ob Savinji privabili številne obiskovalce od blizu in daleč. Ob pomoči domačih organizatorjev smo gostili številne predavatelje, pripravljali različne delavnice, spoznavali primerne načine prehrane in se družili ob glasbi.

RAZPIS ZA SOCIALNE DEJAVNOSTI

Objavljeno: Čet, 14.04.2016

Pristojni odbor Občine Rečica ob Savinji je potrdil besedilo javnega razpisa za dodelitev pomoči za sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v občini Rečica ob Savinji v letu 2016.

VABILO NA POMLADANSKO DOGAJANJE

Objavljeno: Pet, 01.04.2016

Osnovna šola Rečica ob Savinji je v sodelovanju z društvi, predvsem pa Medgen borzo, pripravila letak prireditev za mesec april. Organizatorji pripravljajo različne prireditve, ki sodijo v ta pomladni čas, in vabijo, da se jim pridružite.  Dogajanja bodo konec meseca zaokrožili s počitniškim živ-žavom, ki bo seveda namenjen najmlajšim.

ZAČASNA SPREMEMBA ŠOLSKIH POTI

Objavljeno: Tor, 29.03.2016

Danes, v torek, 29. marca, se začenja rekonstrukcija cestnega odseka (t. i. Matijev most) v Varpoljah. Zaradi del in obnove ene od malih hidroelektrarn vsaj teden dni v Grušoveljski strugi ne bo vode. Rekonstrukcijo cestnega odseka bo izvajalo podjetje Mograd, gradbena dela pa bodo predvidoma končana do 18. aprila. V času rekonstrukcije bo spremenjen prometni režim, skica predvidenih obvozov pa je priložena v prilogi.

VELIKA NOČ - PRAZNIK UPANJA

Objavljeno: Pet, 25.03.2016

Velika noč je praznik veselja, novega upanja in življenja. Zato naj velikonočni čas obudi novo upanje, poraja radost in nas navdahne s svetlimi mislimi na prihodnost. Župan s svetniki in sodelavci želim vsem občankam in občanom prijazne in blagoslovljene velikonočne praznike!

ZARADI DEL NA MOSTU IN CESTI SPREMENJEN PROMETNI REŽIM

Objavljeno: Tor, 22.03.2016

Občina Rečica ob Savinji je pristopila k rekonstrukciji dotrajanega mostu čez reko Savinjo v Spodnji Rečici. Dela izvaja JP Komunala Mozirje, most pa je v času rekonstrukcije zaprt za ves promet in pešce. Predvidena je delna zamenjava nosilnih jeklenih konstrukcijskih elementov in zamenjava lesenega voziščnega dela mostu.

POPOTNICA LENARČIČEVEMU POSLANSTVU

Objavljeno: Pet, 18.03.2016

Pred Matevžem Lenarčičem, ki živi na Rečici ob Savinji, je nov izziv, saj se znova odpravlja na pot okrog sveta. Z ultralahkim letalom bo preletel približno 42 tisoč kilometrov, med potjo pa zbiral podatke o koncentracijah črnega ogljika. To so saje in to je drugi najpomembnejši povzročitelj podnebnih sprememb. Matevževa pot naj bi predvidoma trajala mesec dni, novim izzivom nasproti pa naj bi poletel v ponedeljek.

V OBČINI PRIDOBILI PREKO 200 TISOČ EVROV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Objavljeno: Čet, 17.03.2016

V prihodnjih dneh se bo v občini Rečica ob Savinji »odprlo« več gradbišč. Za začetek se lotevamo sanacije enega od plazov in urejanja dveh cestnih odsekov. Tako je predvidena sanacija plazu na cesti Grušovlje-Čremešnik, saj plaz ogroža lokalno cesto in objekt v Poljanah. Vrednost sanacije presega 184 tisoč evrov, pri čemer je Občina pridobila več kot 152 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Izbrani izvajalec, podjetje Anteh, bo z deli začel 29. marca, zaključil pa konec maja.

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Objavljeno: Pet, 11.03.2016

Od 21. marca 2016 do 21. aprila 2016 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega načrta Rečica ob Savinji OPPN Rečica ob Savinji. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Rečica ob Savinji v času uradnih ur ter na spletni strani Občine Rečica ob Savinji http://www.obcina-recica.si. Javna obravnava razgrnjenega gradiva bo v torek, 05. aprila 2016 ob 17. uri, v prostorih Medgen Borze na Rečici ob Savinji, Rečica ob Savinji 61, 3332 Rečica ob Savinji.

PRVE PRIJAVE PROJEKTA NE BO

Objavljeno: Čet, 10.03.2016

V Občini Rečica ob Savinji smo že večkrat omenjali projekt Savinja pri Šentjanžu/Savinja med prodnimi biseri. Občina je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave izvedla več potrebnih korakov, da bi se lahko prijavili na sredstva sofinanciranja iz naslova objavljenega razpisa v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška. Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec 2016. Kot pa kaže, se kljub precejšnjim prizadevanjem ne bomo mogli prijaviti na omenjeni razpis v prvem roku.

Aktualno