PREKLIC SKLEPA

Objavljeno: Pon, 14.04.2014

Okrajna Volilna komisija Mozirje obvešča, da se Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je bil objavljen na občinski spletni strani dne 10. 4. 2014, umakne iz oglasne deske.

PRIZNANJA OBČINE 2014

Objavljeno: Pon, 14.04.2014

Na osnovi sklepa 12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, št. 3.1., se, v skladu z Odlokom o priznanjih v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 55/2008), objavlja razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Rečica ob Savinji v letu 2014.

DOLOČITEV VOLIŠČ ZA REFERENDUM

Objavljeno: Čet, 10.04.2014

Okrajna Volilna komisija Mozirje je sprejela sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki bo 4. 5. 2014.
 
Sklep…
 

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO »ORGANIZATOR MREŽE«

Objavljeno: Pon, 07.04.2014

Razpisuje se prosto delovno mesto organizatorja mreže pri projektu »Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti« z akronimom »Medgen Borza«, ki se bo izvajal v okviru instrumenta za predpristopno pomoč – Operativni program IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013, v Občini Rečica ob Savinji in partnerskih občinah. 
 

PRIREDITVE V APRILU

Objavljeno: Čet, 03.04.2014

Občanke, občani!

Vljudno vabljeni, da se udeležite prireditev, ki jih bodo društva in organizacije za vas izvedle v marcu. Pridružite se tudi akciji zbiranja paketov oblačil, obutve, šolskih potrebščin in igrač za družine v stiski v osrednji Makedoniji.

PRODAJA OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Objavljeno: Sre, 02.04.2014

Na osnovi sklepa št. 18.1, ki ga je Občinski svet sprejel na svoji 30. redni seji dne 27. marca 2014 in določb 3. alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Občina Rečica ob Savinji razpisuje postopek pogajanj za prodajo občinskih zemljišč, parcel št. 259/129 in 259/130, obe k.o. Šentjanž. Pogajanja bodo potekala v občinski sejni sobi na naslovu: Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, v sredo, 9. aprila 2014 ob 16.00.

Vabljeni zainteresirani kupci.

JAVNI POZIV

Objavljeno: Sre, 02.04.2014

Občina Rečica ob Savinji poziva politične stranke, druge organizacije v Občini in občane k oddaji predlogov za člane in namestnike članov volilne komisije Občine Rečica ob Savinji. Predloge lahko posredujete na obrazcih (v prilogi); priložite tudi soglasja kandidatov. Rok za oddajo predlogov je 18. april 2014.

Več...
Obrazci prijava/soglasje

NATEČAJ ZA NAGRADE IN PRIZNANJA EMS

Objavljeno: Tor, 01.04.2014

Odbor za organizacijo in izvedbo spominskih srečanj Edija Mavriča Savinjčana (EMS) razpisuje natečaj za nagrado in priznanji EMS za leto 2014. Tema tokratnega razpisa je pripovedništvo.
 
Več v priponki…
 

NATEČAJ PROSTOVOLJEC LETA 2013

Objavljeno: Sre, 26.03.2014

Mladinski svet Slovenije letos dvanajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta, zato prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v njihov natečaj.

POSVETOVALNICA ZA DEMENCO

Objavljeno: Sob, 22.03.2014

Demenca je težka življenjska preizkušnja za vse vpletene – za osebe z demenco, njihove svojce, prijatelje, sosede. Je ovira v medsebojnih odnosih in pri razumevanju ljudi.
 
Potrebujete pomoč, nasvet, pogovor, odgovore?
 

Misel tedna

Nekdo bi nam na začetku življenja moral povedati, da umiramo. Potem bi morda živeli na polno, vsako minuto dneva. (Michael Landon ml)

Aktualno